Kalite

KÖFTECİ YUSUF  A.Ş. GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Köfteci Yusuf A.Ş. kurumsal yapılanması ile hizmet verdiğimiz tüm şehirlerde “taze lezzetleri, esnaf ilgisiyle hızlı ve hesaplı sunarak müşterilerimizi memnun etmek’’ kalite yönetim sistemlerimizin temel amacıdır.

Tüm restoranlarımıza et tedariki sağlayan Bursa Yenişehir’de bulunan Et Entegre tesisimizde hammadde kabul, üretim, ambalajlama, depolama ve sevkiyat süreçlerinde taze, lezzetli, hijyenik, hesaplı ürünleri en yüksek teknoloji kullanılarak üretirken uyguladığımız gıda güvenliği politikamız;

 • Et Entegre Tesisimize ve restoranlarımıza alımı yapılan hammaddelerin Kalite ve Gıda Güvenliği Standartlarına, Helal üretim koşullarına ve Türk Gıda Kodeksi kurallarına uygunluğunu gıda mühendisleri – veteriner hekimlerden oluşan ekibimizle titizlikle denetime tabi tutmak,
 • Üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin yasal mevzuatlara ve Köfteci Yusuf politikalarına uygunluğu, tedarikçi firmalardan talep edilen kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analiz raporlarıyla takip etmek, rutin olarak her ürünü laboratuvarımızda yaptığımıza analizler ile doğrulamak,
 • İyi Gıda Güvenliği ve İyi Hijyen Uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Tüm et ve süt ürünlerimizin soğuk zincir kırılmadan restoranlarımıza ulaştırmak,
 • Gıda zincirinde yer alan tedarikçiler ile etkin bir iletişim kurmak gıda güvenliğinin ve kalitesinin sürdürülmesini sağlamak,
 • Et entegre tesisimiz ve restoranlarımızdaki tüm ekibimizi gıda güvenliği ve hijyen konularında sürekli eğiterek bu konuda bilinci artırmak, takım arkadaşlarımız ile birlikte yapılan projelerle sistemimizi hep birlikte geliştirmek, katılımlarını sağlamak,
 • Müşterilerimizin ürünlerimizle ilgili en küçük şikayetini dahi önemli bir girdi kabul edip kalite ve gıda güvenliğimizi sürekli geliştirmeye çalışmak.
 • Her defasında tercih edilen marka olmak için müşteri beklentilerini eksiksiz olarak karşılamaktır.

KÖFTECİ YUSUF ÇEVRE POLİTİKASI

Hammadde kabul, üretim, ambalajlama, depolama ve sevkiyat gibi faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda uyguladığımız çevre politikamız;

 • Doğal kaynakları korumak ve sınırlı olan kaynaklarımızı verimli kullanmak,
 • Sıfır atık yaklaşımı kapsamında atıkların kaynağında önlenmesini, meydana gelen atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımını sağlamak,
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çevreye olumsuz etki bırakabilecek prosesleri, azaltmayı sağlamak,
 • Çevre ve enerji performansımızın arttırılması amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak,
 • Geliştirilmesi plananlanan faaliyetlerde öncelikli olarak çevreyi korumak ve enerji verimliliği sağlamak,
 • Sürdürülebilir hedefler belirlemek, üretim ve planlamayı bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek,
 • Hammadde, enerji ve su tüketiminde israftan kaçınmak, gerektiği kadar kullanmak,
 • Tüm faaliyet alanlarımızda sürekli iyileştimeyi benimsemek,
 • İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak,
 • Politikamızın çalışanlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın bilinçlenmesini sağlamak ve çevreye karşı olan sorumluluğunu arttırmak amacı ile düzenli periyotlarda eğitim verilmesini sağlamaktır. 

KÖFTECİ YUSUF İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamıza tam uyum sağlamalarını ve bu konuda sorumluluk almalarını bekliyor, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü en üst seviyede tutmak için çalışmaya devam ediyoruz.Bu doğrultuda;

 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı politikasını benimseyip, güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ''önce iş güvenliği'' yaklaşımını çalışanlarımıza aşılayarak güvenlik kültürü oluşturmayı hedeflemeyi,
 • Çalışanlarımızın iş güvenliği konularında bilgili davranmasını sağlayarak tehlike ve risklerin kapsamlı bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Yasal mevzuatlar ve şirketimiz standartları gereği var olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için gerekli olanakları sağlamayı ve eğitimlerin etkinliğini sürekli ölçerek takip edilmesini sağlamayı,
 •  İş sağlığı ve güvenliği ile Kalite & Çevre standartlarımızı entegre ederek, tüm yönetim sistemlerini bir arada yürütmeyi sağlamayı,
 •  İş sağlığı ve güvenliği ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler belirleyerek, sürekli iyileştirme ve geliştirmelerin yapılmasını sağlamayı,
 • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturarak çalışanlarımızın yaşam tarzı haline getirilmesini sağlamayı,
 • Meslek hastalıklarının olası nedenlerini ve korunma yöntemlerini tüm çalışanlarımıza etkin bir şekilde aktaracak bir sistem oluşturmayı,
 • Tüm çalışanlarımız, yöneticilerimiz ve her kademe paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği politikalarına katılımını sağlayarak sürekli iyileştirme yapılmasını temel olarak belirlemeyi, taahhüt ederiz.​

KÖFTECİ YUSUF  A.Ş. HELAL GIDA POLİTİKASI

Faaliyet gösterdiğimiz KIYMA, HAZIRLANMIŞ ET VE ET KARIŞIMLARI, ÇORBA ÜRETİMİ VE DAĞITIMI alanında Köfteci Yusuf  olarak, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını her defasında, zamanında, istenen özelliklerde ve Helal Ürün gerekliliklerine uygun olarak  karşılamayı ana ilke ediniyoruz. 

Helal Sertifikasına sahip ürünlerimiz için; 

 •  Ürünlerimizi tüm aşamalarında Helal Kılavuzu, Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Standardı, Türk Gıda Kodeksi, ulusal ve uluslararası mevzuat, standart ve şartname gerekliliklerine uygun üretmeyi, 
 •  Helal üretim koşullarına uygun, hijyenik şartlarda, yüksek verimlilikle ve en ekonomik maliyetle üretim gerçekleştirmeyi, 
 •  Tedarikçilerimizden tüketicilerimize kadar geçen tüm süreçlerde karşılaşılabilecek helal gıda güvenliği tehlikelerini önlemeyi ve yönetmeyi; uygulamaların kontrolünü ve sürekliliğini sağlamayı, 
 •  Çalışanlarımıza helal eğitimleri vererek yetkinliklerini artırmayı, iyileştirme çalışmalarına  etkin katılımlarını sağlamayı, 
 •  Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının sürekliliğini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Üretim Sürecimiz

Izgaramızda pişirilip masanıza servis edilen tüm köfte ve etlerimiz Bursa Yenişehir’deki, gıda güvenliği ve hijyen temelinde en modern ekipmanlarla donatılmış entegre tesisimizde hazırlanmaktadır.

Sevkiyat Sürecimiz

Entegre tesislerimizde gıda mühendisleri gözetiminde, gıda güvenliği kriterlerine uygun olarak hazırlanan köfte ve etlerimiz soğuk zincir araçlarla sürekli online ısı denetimi yapılarak restoranlarımıza sevk edilmektedir.

Depolama Sürecimiz

Gıda güvenliği kriterlerine uygun olarak hazırlanarak restoranlarımıza sevk edilen köfte ve etlerimiz şubelerimize ulaşır ulaşmaz soğuk hava depomuza alınmakta ve pişirme aşamasında kömür ateşiyle hazırlanan ızgaraya ulaşıncaya kadar dinlendirilmektedir.

Pişirme ve Servis Sürecimiz

Soğuk hava depolarımızda dinlendirilerek pişirmeye hazır olan etlerimiz taze taze ustalarımızın ızgarasına bırakılmakta, pişer pişmez sıcak olarak masanıza servis edilmektedir.


Bizden Haberler